آیا روحانی فیلتر فیس‌بوک را برمی‌دارد؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” گروه ملی امنیت ویژه ” نوشت: باید صبر کنیم و ببینیم دولت تدبیر و امید،با روی کار آمدن دولت جدید، می‌توانیم به آینده اینترنت و البته برداشتن فیلتر...