سپتامبر 27, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

چفیه

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” چفیه ” نوشت: معلول، آن نیست که...