نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

چادر

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” نوجوان سرخه “ نوشت:خانوووووووم….شــماره بدم؟؟؟؟؟؟خانوم خوشــــــگله برسونمت؟؟؟؟؟؟؟خوشــــگله...