برچسب آرشیو: پارادایس

باران ببار …

 نوبت شما به نقل از ” پارادایس ” نوشت: غصه می سوزد مرا ، باران ببار کوچه می خواند تو را ، باران ببار

ادامه مطلب »

حجاب…

نوبت شما به نقل از ” پارادایس ” نوشت: خانوووووووم… شــماره بدم؟ خانوم خوشــــــگله! برسونمت؟

ادامه مطلب »