برچسب آرشیو: علمدار کمیل

مثل اسپند باش!!!

 نوبت شما به نقل از ” علمدار کمیل ” نوشت: عود را، اسپند را، آتش بزن. چه اتفاقی میافتد، جز اینکه بوی خوش آنها بلند میشود؟

ادامه مطلب »