برچسب آرشیو: تاثیرات نماز اول وقت

نماز اول وقت شاه کلید است

نوبت شما به نقل از وبلاگ“کوتاه اما تاثیرگذار” نوشت:جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت :سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه کلید از شما می خواهم. قفل اول این است که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم. قفل دوم اینکه دوست دارم کارم برکت داشته باشد. قفل سوم اینکه دوست دارم عاقبت بخیر شوم. ...

ادامه مطلب »