برچسب آرشیو: بی حجابی

ویروس بد حجابی واگیردار است نزدیک نشوید

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت” نوشت:بهش گفتم از تو یکی انتظار این نوع لباس پوشیدن را نداشتم.سرش را انداخت پایین و با خجالت جواب داد، امان از رفیق ناباب، دوستی با یکی از بچه های دانشگاه باعث شده تغییر کنم.گفتم وقتی خودت علتش را می دونی چرا این دوستی ادامه پیدا کرده؟سکوت کرد.من هم ادامه دادم، ببین تو ...

ادامه مطلب »