سایت تخصصی «مستندنگار» افتتاح شد

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” گروه ویژه امنیت ملی ” نوشت: سایت تخصصی «مستندنگار» به صورت رسمی افتتاح شد.