برچسب آرشیو: امیرالمومنین حزب اللهی

بعضی ها خودشان رو از امیر المومنین حزب اللهی تر میدانند….

نوبت شما به نقل وبلاگ “قرارگاه مرصاد” نوشت:من در اتاق یک رئیسی رفتم، کار داشتم. تا در را باز کردم دیدم یک دختری حالا یا دختر یا خانم، خیلی خوشگل است. تا در را باز کردم، اوه… چه شکلی!داخل اتاق رئیس رفتم گفتم: شما با این خانم محرم هستی؟

ادامه مطلب »