برچسب آرشیو: امام مهدی(عج)

شرایط ظهور

نوبت شما به نقل از امام منجی(عج) : با توجه به این‌که عالم هستی، عالم اسباب و مسبّبات است و با نگاهی به موجودات پیرامون خود به خوبی درمی‌یابیم که تحقّق هر پدیده مشروط به شرایطی است. مثلاً برای آن که بذر گندم به خوشه‌ی پربار گندم تبدیل شود نیاز به شرایطی دارد مانند وجود نور خورشید، آب کافی، زمین ...

ادامه مطلب »