برچسب: امام علی (ع)

0

ثمره سکوت

نوبت شما به نقل از سربداران : شجاع آن نیست در همه جا شمشیر بکشد و درو کند، شجاع، کسی است که به وظیفه خود عمل کند، چه بسا شجاعانی هستند که حاضر به شنیدن...

0

نگهبان دل

نوبت شما به نقل از وبلاگ “کوتاه اما تاثیرگذار…” نوشت:ابوتراب را گفتند:یاعلی(ع) چه کردی که علی شدی؟ حضرت فرمودند:نگهبان دلم بوم! انتهای پیام