نکته !

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” کوتاه اما تاثیرگذار…” نوشت: شخصی خدمت علی علیه السّلام عرض کرد: چهار مسئله دارم.فرمود: بپرس اگرچه چهل مسأله باشد.گفت….