برچسب آرشیو: امام عصر

دلنوشته…

نوبت شما به نقل از سربداران : ترجیح میدهم گوشی موبایلم ساده باشد: بدون دوربین.بدون مدیا بلیر بدون اینترنت که وقتی اقا امد بگویم اقا ماله شما تا هروقت لازم شد…….. ترجیح میدهم این روزها ضرب المثل خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو را نادیده بگیرم که وقتی اقا امد به چادر عادت کرده باشم.. ترجیح میدهم توی دانشگاه تمام ...

ادامه مطلب »

شرایط ظهور

نوبت شما به نقل از امام منجی(عج) : با توجه به این‌که عالم هستی، عالم اسباب و مسبّبات است و با نگاهی به موجودات پیرامون خود به خوبی درمی‌یابیم که تحقّق هر پدیده مشروط به شرایطی است. مثلاً برای آن که بذر گندم به خوشه‌ی پربار گندم تبدیل شود نیاز به شرایطی دارد مانند وجود نور خورشید، آب کافی، زمین ...

ادامه مطلب »