برچسب: امام خمینی (ره)

0

رای من

نوبت شما به نقل از سایت ” سرداران گمنام ” نوشت: رأی من نشانه پیروی از روح الله است . بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،سیدروح الله الموسوی الخمینی (ره) وظیفه ای بر گردن همه مسلمانان ایران...