تـــو چادری بمان، ثابت کن ارزش واقعی این است

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” خادمان جوان حرم رضوی ” نوشت: در زمانی که شأن و ارزش، به لباس و ماشین است ،  تـــو چادری بمان، ثابت کن ارزش واقعی این است!