برچسب آرشیو: امام حسین ع

داستانی راستان…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت” نوشت:غلام  سفره را پهن کرد. خورش آورد و نوشیدنی. گاسه آب و طرف میوه. آقای خانه بالای سفره نشسته بود، با جامه نویی به تن و دستار تازه ای به سر. غلام می خواست طرف غذا را بیاورد. پایش گرفت به پیراهن بلند عربی اش و کاسه از دستش افتاد.غذا پاشید به سر ...

ادامه مطلب »