چگونه مي توان به حجت شرعي در انتخاب رسيد؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ “سه یاور” نوشت:رهبر معظم انقلاب اسلامي با صراحت مي فرمايند: «بايد بگرديد، بين خودتان و خدا حجت پيدا كنيد؛ يعني بتوانيد از راهي برويد كه اگر خداي متعال پرسيد...