برچسب آرشیو: اتقلاب بحرین

پیشنهادات دولت بحرین به مخالفان: تاکتیک پادشاه برای آرام سازی!

نوبت شما به نقل از دفاع مقدس: حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه، حلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر و سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد.آنها در حقیقت کشور بحرین را به صورت یک شرکت انتفاعی خانوادگی اداره میکنند. نا آرامی های بحرین در اعتراض به حکومت خود کامه امیر بحرین از اوایل سال ۲۰۱۱ همزمان با گسترش اعتراضات ...

ادامه مطلب »