الهی نامه دانشجویان

نوبت شما  به نقل از وبلاگ (ایران زیبا): الهی! باخاطری خسته، دل به جود و کرم تو بسته…دست از پاچه خواری اساتید شسته و در انتظار نمرات نشسته ام.

ادامه مطلب »

گفتگو با خدا…

نوبت شما به نقل از وبلاگ (kuhnavarvi): این مطلب کوتاه به زبان های مختلف ترجمه شد و در سراسر دنیا انتشار پیدا کرد..

ادامه مطلب »

بینا و نا بینا

نوبت شما به نقل از وبلاگ (یا ابا صالح): نابینا: مگر شرط نکردیم از گیلاسهای این سبد یکی یکی بخوریم ؟…

ادامه مطلب »

حجاب و عفاف

نوبت شما به نقل از وبلاگ (کبوتر بهشتی): جاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم..

ادامه مطلب »

مشتری اشک

نوبت شما به نقل از وبلاگ (جوانان صالحین):  کعبه‎ی اهل ولاست صحن و سرای رضا             شهر خراسان بُوَد کرب و بلای رضا

ادامه مطلب »

شهادت امام رضا (ع) از زبان اباصلت

نوبت شما به نقل از وبلاگ (بهار): امام سه دانه خورد و بقیه اش را زمین گذاشت و فوراً برخاست. مأمون پرسید:« کجا می روید؟» فرمود:« همان جا که مرا فرستادی.» سپس عبایش را به سر انداخت و به خانه رفت و به من فرمود:« در را ببند.» سپس در بستر افتاد.

ادامه مطلب »

دیدارمردم قم با امام خامنه ای درتاریخ(19/10/1391)

نوبت شما به نقل از وبلاگ (پایگاه سیاسی مذهبی، فرهنگی خیمه گاه ولایت): معلوم است كه انتخابات باید آزاد باشد، مگر بیش از سی انتخابات سه دهه اخیر آزاد نبوده است؟ در كدام كشور انتخابات از ایران آزادتر است؟ مراقب باشید این حرفها ی شم ا مردم را از انتخابات مأیوس نكند.

ادامه مطلب »

آزادی انتخابات

نوبت شما به نقل از وبلاگ (ولایت): ای کاش ذره ای از بصیرت شمارا داشتم آقا جان. چه زیبا مسیر فتنه انگیزی جدید را نشان می دهید. ما خوشبختیم که راهنمایی چون شما را داریم.

ادامه مطلب »

اگر ما نفت نداشیم….

نوبت شما به نقل از وبلاگ (آقا): سوال من این است که ما اگر این منابع خددای یعنی نفت و گاز را نداشتیم، تحریم نفتی غرب در قبال ما چگونه بود؟اگر برفرض مثال ما این نفت را نداشتیم آنها نفت را چگونه و در قبال چه چیزی به ما می دادند؟ اصلا به ما نفت می دادند؟؟؟

ادامه مطلب »