موج وبلاگی

موج وبلاگی بی سواد کیست ؟

در پاسخ به اظهارات اخیر روحانی مردم را بی سواد فرض کردن و خود را عقل کل دیدن مسئله ای است که سالهاست برخی از مسئولان گرفتار این موضوع هستند نه این رفقای ما خودشان و دوستان اطرافشان را کارشناس می بینند و بقیه را کار نشناس و بی سواد،حالا دوستان وبلاگ نویس بی سواد ما که در بین آنها ...

ادامه مطلب »