سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شهیـــــــــــد مجید پازوکی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “  روایت بهشت ” نوشت: داشت رو زمین با انگشت چیزی می نوشت

رفتن جلو دیدن چندین متر صدها بار نوشته

حسیـــن……حسیـــن….حسیــــن……

طوریکه انگشتش زخم شده !

ازش پرسیدن:حاجی چکار میکنی ؟؟

گفت:

چون میسر نیست من را کام او ……. عشق بازی میکنم با نام او

 

9685946-b