آگوست 16, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شام سرد + ترس فردا

 نوبت شما به نقل از وبلاگ “  باغ باران ) اشعار رضا پارسی پور دامغانی) ” نوشت: به شهید :  باکری ها  ، جهان آراها ، مجدها … و همه ی آن مردان مرد .

 

aad98225feffbb001ba009ed

شام سرد

 

یادمان رفته دگر از عشق آن مردان مرد

هر چه گُل پژمرده شد در زیر پای افزار زرد

تا قیامت طاقت این بار سنگینم که نیست

یا بکُش یا بر کِش از دوشم که مُردم من ز درد

بی سبب در بند ، چون طفلان مسلم گشته ایم

نیست گُردی تا بگیرد یک نفس این کوفه گرد

خاکمان بر سر شد و بر آسمان رو کرده ایم

گُرده می خواهد پسرجان گِرد میدان نبرد

یخ زدیم از فقر و نوری نیست در این دود و دم

خُم ز جوش افتاد مانند ” رضا ” زین شام سرد  !!

 

رضا پارسی پور

**************

ترس فردا

 

پشتشان خالی شد از مردم ز دست مشتشان

نیست اعجازی دگر در خاتم انگشتشان

آن سلیمان بود و با دیوان به دیوان هم نفس

با چنان عقل و کیاست من تشا در مشتشان

زحمتی در خانه ی پیغمبر رحمت نشست

حیف آن عمری که با اینان هدر شد ، مفتشان

خیز ای موسا بیا از طور و بگشامان ز سحر

گیج و منگ و جمله سرگردان شدیم از گفتشان

ارث ما از روشنایی را به تاریکی خورند

خون پاکانی چو یحیا سرمه سای خفتشان

آنچه در دوزخ نباید دید اینجا دیده ایم

همچو زر شد رنگمان از ثروت هنگفتشان

من رضا فردم از اینان ، جفت با آن فرد فرد

هر که از فردا نمی ترسد بگردد جفتشان  !!

 

رضا پارسی پور

**************

شهید مجد ، منظورم شهید ” حاج حبیب الله مجد ” از دامغان است.