سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شهید دکتر مصطفی چمران

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ علمدار کمیل  ” :زیباتر از عشق چیزی ندیده‌ام و بالاتر ازعشق چیزی نخواسته‌ ام.

بخشی از وصیتنامه:
زیباتر از عشق چیزی ندیده‌ام و بالاتر ازعشق چیزی نخواسته‌ ام. به خاطر عشق است که فداکاری می ‌کنم و به دنیا با بی اعتنایی می‌ نگرم. به خاطر عشق است که دنیا را زیبا می ‌بینم و زیبائی را می‌ پرستم. به خاطر عشق است که خدا را حس می‌ کنم، او را می‌ پرستم و حیات و هستی خود را تقدیمش می ‌کنم”

در کلام رهبر:
“اینجور هم نبود که یک آدم خشکی باشد که لذات زندگی را نفهمد؛ به عکس، بسیارلطیف بود، خوش ‌ذوق بود، عکاس درجه‌ی یک بود – خودش به من می‌ گفت من هزارها عکس گرفته‌ام، اما خودم توی این عکس‌ها نیستم؛ چون همیشه من عکاس بوده‌ام – هنرمند بود. دل باصفائی داشت؛ عرفان نظری نخوانده بود؛ شاید در هیچ مسلک توحیدی و سلوک عملی هم پیش کسی آموزش ندیده بود، اما دل، دل خداجو بود؛ دل باصفا، خداجو، اهل مناجات، اهل معنا.”

بیانات در دیدار اعضای بسیجی هیئت علمی دانشگاه‌ها – ۲/۴/۱۳۹۲

 

mazloum1