سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

زنده باد خروس

 نوبت شما به نقل از وبلاگ “  سرباز کوچک رهبر  ” نوشت:
های آقا پسر…

غیرتت رو به چی فروختی؟!

به دنیات؟… به هوست؟…

اَاااای  خاک بر سرت…

زنده باد خروس

خروس وقتی ببینه به مرغش نزدیک میشن سینه سپر میکنه از حریمش دفاع میکنه…

تو از خروس هم کمتری؟..به جای اینکه از ناموست حراست کنی ،ناموس فروشی میکنی؟

12645072052856293128