می 20, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سیاست در نظر امام خمینی(ره) و شاه

نوبت شما به نقل از وبلاگ (بصیرت بسیجی): مأمورساواک به امام گفت: آقا سیاست عبارت از دروغگویی است، عبارت از خدعه است، عبارت از فریب است، عبارت از پدر سوختگی است، این را بگذارید برای ما.
untitleddx

مأمورساواک به امام گفت: آقا سیاست عبارت از دروغگویی است، عبارت از خدعه است، عبارت از فریب است، عبارت از پدر سوختگی است، این را بگذارید برای ما.

امام فرمود: این سیاست مال شماست… این سیاست هیچ ربطی به سیاست اسلامی ندارد، این سیاست شیطانی است و اما سیاست به معنای این است که جامعه را راه ببرد و هدایت کند به آنجایی که صلاح جامعه و صلاح افراد هست… پیغمبر اکرم مبعوث شد که سیاست امت را متکفل باشد.