نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

محرم ارباب نزدیک است…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ بچه ولایتی” نوشت:

منبری یا نوحــه‌خوان یا ســینه‌زن یا گـــریه‌کن

منبری یا نوحــه‌خوان یا ســینه‌زن یا گـــریه‌کن

هر چه منصب بود یک جا زیر پرچم جمع شد

چای تلخ روضه زخم قلب ما را خوب کرد

حبه‌ی قندی به مــا دادند و مرهم جمع شد

si5C6qK_512