آگوست 14, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

پیروزی از سوی خداست

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ سرباز ولایتی  ” نوشت:

اگر کوهها از جای کنده شود…

اگر کوهها از جای کنده شود، تو جای خویش بدار! دندانها را بر هم فشار و کاسه سرت را به خدا عاریت بسپار! پای در زمین کوب و چشم بر کرانه سپاه نِه و بیم بر خود راه مده! و بدان که پیروزی از سوی خداست

user3509_pic3330_1369751937