نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

جمال چهره تو حجت موجه ماست…

 نوبت شما به نقل از وبلاگ “  سرباز کوچک رهبر  ” نوشت: اواسط جنگ…

حضور آقا در جبهه ها کمرنگ شده بود…

عده ای از فرماندهان خدمت ایشان رسیدند و گلایه کردند…

آقا فرمودند…

چاره ای جز این ندارم…

حضرت امام (ره) رفتن من را…

به خوزستان ایلام کرمانشاه کردستان و آذربایجان غربی ممنوع اعلام کرده اند…

حالا که شما اصرار دارید…

من خدمت امام (ره) میروم و التماس میکنم به من اجازه دهند…

مدتی نگذشته بود که دوباره حضور ایشان در جبهه ها پر رنگ شد…

siDCCM_535