سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

روایت زندگی یک جانباز

نوبت شما به نقل از وبلاگ “کوتاه اما تاثیر گذار” نوشت:

صبح …
روبروی آینه ایستاد و زمزمه کرد
بی معرفت
چرا از خرمشهر زنده برگشتی؟؟؟
شب …
تلویزیون زیر نویس کرد
یک جانباز
به همرزمان خود پیوست!!!

 94122730386372878018انتهای پیام