نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ماجرای دو وهابی و یک شیعه

نوبت شما به نقل از وبلاگ“بصیرت” نوشت:دو وهابی موقع سوارشدن به هواپیما متوجه شدن یکی از مسافران شیعه هستش . . .قرارگذاشتن که اذیتش کنن ؛ اولی به دومی گفت: میخواستم تعطیلات برم لبنان ؛ اماشنیدم اونجا شیعه زندگی میکنه ؛ پیشنهاد شناسنامه بحرینی به من شد اما نپذیرفتم؛چون اکثریت شیعه هستن . . .فکر کردم برم عراق شنیدم که عراق هم پرازشیعه است ؛ رفیقش گفت:خب چرانرفتی اروپا؟؟
گفت:اونجاهم تشیع منتشر شده توخیابونا؛ هرجا بری بهشون برمیخوری. . .همینطور ادامه دادن تاخ شم این مسافر شیعه رو در بیارن؛مسافر شیعه هم باکمال خونسردی بشون روکرد وگفت: چرا به جهنم سفر نمیکنی؟
“شنیدم اونجا تنها جاییست که شیعه نداره!!!24919_QJ1KBYEH_picانتهای پیام