نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

کلیک به جای شلیک

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ علمدار کمیل  ” : دفاع مقدس در تاریخ ایران چون برگ زرینی می درخشد. حادثه ای که برای هر ایرانی باعث مباهات است وبرای غیر ایرانی درس بزرگ مقاومت! این درس را ملت ایران از مکتب علوی و فاطمی و حسینی فراگرفته بوند.

جنگ-نرم

پژوهشگاهها مشغول تدوین تاریخ و اسناد دفاع مقدس هستند. شاید سوال باشد که چه لزومی دارد که اینهمه روی مساله دفاع مقدس تاکید می کنید که جوبا را بارها به بیانهای مختلف از زبان رهبرمعظم انقلاب شنیده ایم.

اما یکی ار ابعاد لزوم بررسی دقیق دفاع مقدس نیازی است که الان در منطقه و در خود ایران مشاهده می گردد.

جدا الان در منطقه لازم است که از فرهنگ جبهه و شیردلان روز و عابدان شب گفته شود. اما صحبت من در این نوشته با جهادگران سایبری است.

با آنها که دریافته اند که الان یکی از سنگرهای مبارزه سنگرهای مجاز است. فهمیده اند که الان به جای شلیک باید کلیک کرد. باید از ابزار خودشان علیه خودشان استفاده کرد و برای تولید ابزار خودی هم تلاش کرد.

به نظر حقیر بر هر جهادگرسایبری لازم است که با روحیه جهادی و فرهنگ دفاع مقدس انس داشته باشد.

به مواردی اشاره می گردد:

۱. تکلیف مداری: یکی از ویِژگیهای رزمندگان و فرماندهان تکلیف محوری بود. شکست و پیروزی معیار نبود بلکه مهم انجام دادن آن تکلیفی بود که بر عهده اشان بود.((ما مامور به امجام وضیفه ایم نه نتیجه))

۲. اطاعت از فرماندهی واجب است:آنجا حرف فرماندهی فرمان حضرت امام (ره) بود. آنها روحیه اطاعت پذیری داشتند.