نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

تست هوش مفهومی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “رفقای با مرام” نوشت:

گاهی تصاویر دنیایی مفهوم را یدک می کشند، گاهی تصاویر به تنهایی چندین جلد

 

کتابند، چند ده سال تجربه اند. گاهی تصاویر می آموزند.

 

نظر خود را در مورد این عکس بنویسید.

text_formatter_image_2306

انتهای پیام