دسامبر 9, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سرود ملي

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:بارها دیده ام در همایش ها , سمینارها , مراسم های مختلف وقتی در ابتدای مراسم سرود ملی کشورمان پخش می شود , بعض ها به سختی از جایشان بلند میشوند و ناراضی هستند از این موضوع.و اما این جانباز….

559365_587757717937471_1499592818_n

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:

بارها دیده ام

در همایش ها , سمینارها , مراسم های مختلف

وقتی در ابتدای مراسم سرود ملی کشورمان پخش می شود , بعض ها به سختی از جایشان بلند میشوند و ناراضی هستند از این موضوع.

و اما این جانباز….

انتهاي پيام.