اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

عوامل موثر بر تورم

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حماسه های پایداری” نوشت:

ی توان گفت که پدیده ی تورم که ما مدتهاست با آن انس گرفته ایم، دارای علل و عوامل متعددی است؛

2114231282231379720
تعدد این عوامل به معنای نفی تفاوت درجه اهمیت آنها نیست، به این معنا که اقتصاددانان با وجود اختلاف مکاتب، در مورد تعدد عوامل تورم با هم اختلاف ندارند بلکه اختلاف آنان درباره ی درجه ی اهمیت هر عامل و میزان نقش آن در بوجود آوردن تورم است؛ به اختصار می توان مهم ترین عوامل را چنین بیان نمود:

یک. “عامل پولی”: افزایش حجم پول از مهم ترین عوامل تورم به شمار می آید که موجب افزایش تقاضا نسبت به عرضه می گردد و از این جهت تورم پدید می آید؛ به عقیده نگارنده، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها توسط دولت و افزایش نقدینگی ناشی از این برنامه در سطح کشور می تواند توضیح دهنده ی پدیده ی تورم پولی در کشورمان باشد.

رابطه اقتصاد اسلامی و تورم به گونه ای است که می توان با اطمینان بسیار گفت، اقتصاد اسلامی به اعتبار اصول و سیاست های آن، در معرض تورم قرار نمی گیرد

دو. “سیاست مالی انبساطی”: یکی از عوامل افزایش تقاضا نسبت به عرضه و در نتیجه ایجاد تورم، افزایش هزینه های دولت از یک سو و کاهش مالیات ها به صورت پیاپی، به ویژه مالیات های مستقیم از سوی دیگر است.

سه. “افزایش هزینه ها” : که باعث کاهش حجم عرضه نسبت به تقاضا و از این جهت موجب بوجود آمدن تورم می شود. افزایش هزینه گاهی معلول افزایش دستمزدها، گاهی ناشی از افزایش سودها، گاهی ناشی از افزایش قیمت مواد وارداتی و یا افزایش نرخ بهره است و هر یک از این موارد به گونه ای موجب افزایش قیمت ها می شود.

در کشور ما نیز می توان گفت به علت بحران جهانی و تحولات اقتصادی داخلی تمام عوامل مذکور، در افزایش تورم دخالت داشته اند؛ به عنوان مثال حذف یارانه های سوخت از جانب دولت، هزینه های سرسام آوری را برای بنگاه های تولیدی به ارمغان آورده است و چون اجرای این طرح با سیاست های جبران  قوی و موثر همراه نبوده، بنابراین تورم کنونی را از جانب بخش تولیدی کشور به اقتصاد تزریق نموده است. این تورم، “تورم ناشی از فشار هزینه” است و با وجود این نوع تورم، حجم تولیدات کاهش می یابد و بیکاری افزون می شود.

در حالی که هر یک از دوعامل اول و دوم باعث بوجود آمدن تورم ناشی از فشار تقاضا می شوند، وجود عوامل انحصارگر نمود یافته، مانند محتکران و دلالان سوء استفاده گر، تورم ناشی از فشار تقاضا را بوجود می آورد. عدم کنترل دولت نیز در این زمینه راه را برای فعالیت های زیرزمینی باز گذاشته است و عوارض ناشی از تورم را با بی اعتمادی نسبت به اوضاع اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.

انتهای پیام