دسامبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

زینب جان…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پایگاه فرهنگی مذهبی جنّت الحسین(ع) مهدیشهر” نوشت :

زینب جان، دیگر هرگز تنها نخواهی ماند، هرگز اسیر نخواهی شدمگر بچه شیعه های ایرانی و لبنانی مرده اند

که دیگر بار اسیر حرامیان شوی؟!