دسامبر 9, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

حجاب

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ارزنده ترین زینت زن” نوشت :

1_2

حجاب از دو کلمه (حج+آب) درست شده است.

حج مایه حیات توحیدی مؤمن است و آب مایه حیات مادی مؤمن است!

کسی که از حجاب فاصله میگیرد یعنی مرده متحرک است!!!

چون از دو مایه حیات استفاده نمیکند!