آگوست 12, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

جنگ یعنی چی؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ “سنگر سازان بی سنگـــــــــــــــــر” نوشت :

روزگاری جنگی در گرفت.نمی دانم تو آن روز کجا بودی؟

   سر کلاس؟ سر کار؟ تو گهواره؟ سر زمین کشاورزی؟ جبهه؟

    یه ویلای امن دور از شهر؟ یا دور از کشور! مثل آقا زاده ها!!!

    نمی دانم………

    اما می دانم خودم کجا بودم ، در گهواره! روزگاری جنگی در گرفت .

    من و تو شاید آن روز به قدری کوچک بودیم که 

    حتی نمی دانستیم جنگ یعنی چه!

     و اگر هم کشته می شدیم حتی نمی دانستیم به چه جرمی! 

     روزگاری جنگی در گرفت و عده ای بهای آزادی من و تو را پرداختند

     و امروز تو ای دوست من:

 

مواظب قدمهایت باش….