سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

گفت و گوی بسیار اثرگذار و اشک آور در خانواده ای خدایی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پایگاه شهدا سمنان” نوشت:

حاج خانم، بچه ها رفتند، ما هم بریم تفنگ بچه ها روی زمین نمونه،

گفت: خدا به همرات همسرم. رفت و کربلای ۵ شهید شد.

پسر اول گفت: مادر جون برم جبهه؟

گفت: برو عزیزم…رفت و  والفجر مقدماتی شهید شد.

پسر دوم گفت: مادر، داداش که رفت من هم برم؟

گفت: برو عزیزم…

رفت و خیبر شهید شد.

 
همسر گفت: حاج خانم، بچه ها رفتند، ما هم بریم تفنگ بچه ها روی زمین نمونه.گفت: خدا به همرات همسرم.

رفت و کربلای ۵ شهید شد.

مادر به خدا گفت: همه دنیام رو قبول کردی، خودم هم قبول کن.

رفت و حج خونین شهید شد.n00116412-b