آگوست 14, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

کربلای جبهه ها یادش بخیر

نوبت شما به نقل از وبلاگ “تندیس صبر” نوشت:

کربلا قلب زنده ای است که حیات تکاملی انسان در همه تاریخ مدیون اوست….

“شهید آقا سید مرتضی آوینی”

n00116412-b

deffae moqaddas 0239

deffae moqaddas 0260

شهادت پایان نسیت ، آغاز است ،تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آنکه عقل زمینی به ساحت قدسی آن راه یابد.تولد ستاره ای است که پرتو نورش عرصه زمان را می نوردد وزمین را به نور رب الارباب اشراق می بخشد….

“شهید آقا سید مرتضی آوینی”