مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

آیا میدانید؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ (چشم به راه): آیا میدانید که اگر شما در حال حمل قرآن باشید، شیطان دچار درد شدید در سر می شود..

2j0b1g5

آیا میدانید که اگر شما در حال حمل قرآن باشید

شیطان دچار درد شدید در سر میشود

و باز کردن قرآن ، شیطان را تجزیه می کند

و با خواندن قرآن ، به حالت غش فرو میرود..

و خواندن قرآن باعث در اغما رفتنش میشود؟؟؟؟

و آیا شما می دانید که هنگامی که می خواهید

این پیام را به دیگران ارسال کنید ،

شیطان سعی خواهد کرد تا شما را منصرف کند؟؟؟؟

فریب شیطان را نخور!!!!!

پس این حق را دارید که این پست رو کپی کنید

و توی وبهاتون بذارید