نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

حدیث عشق مادر…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ سرباز ولایتی  ” نوشت:  به دنیا آمد تا دختر کسی شود

si4o07_450

به دنیا آمد تا دختر کسی شود
ازدواج کرد تا همدم کسی شود
بچه دار شد تا مادر کسی شود
برای همه کسی شد
اما خودش بی کس شد

یارب مارا به فاطمه زهرا ببخش وشعورمان را از ما مگیر