اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

یاران عصر ظهور نهضت روح الله…

نوبت شما به نقل از “ بچه ولایتینوشت:روزنامه انگلیسی گاردین در مورد قاسم سلیمانی می‌نویسد:

2982

روزنامه انگلیسی گاردین در مورد قاسم سلیمانی می‌نویسد: «حتی کسانی که سلیمانی را

دوست ندارند، او را فردی با هوش می‌دانند. بسیاری از مقامات امریکا که این چند ساله را صرف

متوقف کردن سلیمانی کرده‌اند، می‌گویند مایل هستند او را ببینند و معتقدند که مبهوت کارهای او

شده‌اند».

شاید از سر همین بهت است که یکی از مقامات بلندپایه ارتش امریکا عاجزانه می‌گوید: «من اگر او

را ببینم، خیلی ساده از او خواهم پرسید که از ما چه می‌خواهد؟»