فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ندایی به بی غیرتان

نوبت شما به نقل از وبلاگ “  سرباز کوچک رهبر  ” نوشت: بگذار کسانی که دم از اسلام می زنند و مسلمان نیستند ببینند که دشمن صهیونیستی چگونه پابر سینه دختر مسلمان می گذارد

siYl4kj_535

بگذار کسانی که دم از اسلام می زنند و مسلمان نیستند ببینند که دشمن صهیونیستی چگونه پابر سینه دختر مسلمان می گذارد
بگذار ببینند!!!
نمیدانم به غیرتشان بر نمیخورد؟
نمیدانم اینها از نسل چه کسانی هستند ؟که اینگونه بی غیرت اند
بگذار روزی را ببیند که صهیونیستها جلوی چشمشان پابرسینه ناموسشان میگذارند اما حیف بازهم بی غیرتی خود را نشان میدهند و صدایی از انها در نمیای