دسامبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شرمنده که گنده تر از دهانم حرف میزنم

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ علمدار کمیل  ”

 خدایا!

 

 این را بارها گفته ام…

26368583521777045370

 

 شرمنده که گنده تر از دهانم حرف میزنم

 

 اما …

 

 من …

 

 دلم شهادت میخواهد …

 

 مُردن را که همه بلدند

 

 من دلمگنده تر از اعمالم از تو میخواهد…

 

 کاش طوری زندگی کنم که لایق باشم

 

 که حتی این آرزو هر روز با من باشد…

 

 اما با این اعمال

 

 بعید میدانم…

 

 اما میدانم…

 

 تو بزرگی…

 

 ایمان دارم…