ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بهانه دمشق…

نوبت شما به نقل از “ بچه ولایتینوشت: بهانه میگیرد دلم زیــارت حــَرمتان را،اینروزها می نشینم زل میزنم به تک تک عکسهای حرم و چشمانم شبیه رود جیحون میشود .

Takei 92-0062

بی بی شُکرانه ی هرروز من همین است:شکر که سایه ی شما بر سر من است .
اگر از حرمتان دورم اما دلم خوش است که بالاخره حــوالیِ یکی از روزهای آرام دمشق به پابوسی تان می آیم.اما…مادرتان حرم که ندارد هیچ ، اصلا مزارشان نشانی هم ندارد
غریبی ارث خاندان شماست ، خاندانتان در شهر خود نیز غریب بودند …..
از غـــــــربــت مدینه تا شام

اینجا کجاست؟ اول بازار بی کسی
یا آخرین مزار گرفتار بی کسی