دسامبر 9, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مثل همیشه پادرمیانی بنما…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “  سرباز کوچک رهبر  ” نوشت: روزهاي بديست آقا…

یا-صاحب-الزمان

زمانه الک برداشته و سخت در حال الک کردن است ،

یک لحظه هم صبر نمی کند ،

می دانی آقا ، خیلی می ترسم ،

دانه های الک ریز و این نفس لعنتی من درشت ،

راهی نمانده ،

مثل همیشه پادرمیانی بنما و

تو خود تصفیه ام کن