نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

رواق های حرم

نوبت شما به نقل از وبلاگ “  روایت بهشت ” نوشت: عطر حرم بزن به دلم ،یار را بگو…   امشب تمام نیت من یک زیارت است…

1378403853168936_large

گاهی دلم یک جای دنج می خواهد ،جایی شبیه رواق های حرمت
بنشینم و زل بزنم به گنبدت
من باشم و بغض های نشکسته ،تو باشی و آرامش دلـم