آگوست 14, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

یه لقمه نون و پنیر پیدا میدا میشه؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ “*فرهنگی هنری ورزشی بنی هاشم*” نوشت: صدای موتور آمد که پشت چادر ایستاد چند لحظه بعد کسی وارد شد تاریک بود ..

fadaa

شب دهم عملیات بود.توی چادر نشته بودیم شمع هم روشن بود صدای 

 

موتور آمد که پشت چادر ایستاد چند لحظه بعد کسی وارد شد تاریک بود 

 

صورتش رو ندیدیم اومد داخل و گفت: توی چادرتون یه لقمه نون و پنیر پیدا 

 

میدا میشه؟ از صداش معلوم بود خیلی خستشه بچه ها گفتن: نه نداریم 

 

اونم رفت حرفی نزد !

 

چند دقیقه بعد بچه ها بیسیم زدن: حاج حاج مهدی نیومده اونجا؟

 

نه! یعنی هیچکس با موتور اون طرفا نیوده ؟

 

فهمیدیم اون گرسنه ای که با موتور اومده اقا مهدی بوده.

 

انتهای پیام