آگوست 14, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

آبا یزید بسطامی به حج می رفت .و او را عادت بود

نوبت شما به نقل از وبلاگ “انجمن  فرزانگان کویر دامغان” نوشت: ابا یزید بسطامی به حج می رفت .و او را عادت بود که در هر شهری که درآمدی ،اول زیارت مشایخ کردی آنگه کار دیگر سید به بصره به خدمت درویشی رفت .

ba

ابا یزید بسطامی به حج می رفت .و او را عادت بود

 که در هر شهری که درآمدی ،اول زیارت مشایخ کردی آنگه کار دیگر

سید به بصره به خدمت درویشی رفت .

 

درویش به او گفت:

یا ابا یزید کجا می روی ؟

 

 گفت :به مکه به زیارت خانه خدا

 

گفت :با تو زاد راه (توشه )چیست؟

 

گفت : دویست درهم!

 

گفت :برخیز و هفت بار گرد من طواف کن و آن سیم را به من بده !

بر جست و سیم بگشاد از میان و پیش او نهاد

 

درویش گفت ای با یزید کجا می روی ؟

 

آن (کعبه) خانه خداست و این دل من خانه خدا!

اما بدان خدایی که خداوند  آن خانه است ، و خداوند این،

 که تا آن خانه را بنا کرده اند در آن خانه در در نیامده است

و از آن روز که این خانه را بنا کرده ازین خانه خالی نشده است! 

           

انتهای پیام