آگوست 16, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

هنوز شهید می آورند….!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “  سرباز کوچک رهبر  ” نوشت: حواست هست هنوز شهید می آورند….

n00004698-b

حواست هست هنوز شهید می آورند….

نکند غافل شوی…..خودم را میگویم…..

زشت است بگوند چه کردی بعدما……بگویم گناه

میدانم برای همه این ها دلیل می آوری….وگوشت ازاین روضه هاپراست….

اما باز هم گوش کن و ببین هنوز شهید می آورند